ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರನ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳ ಕಿರುನೋಟ

ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರನ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳ ಕಿರುನೋಟ -   ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಾಗೂ ಚಾರಣಪ್ರಿಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ನಗರ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇತ್ತು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಬರುವ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ...

Post Pandemic: Caution

Post Pandemic: Caution -Janani Murali The two pandemic ridden years were a roller-coaster for everyone. Within the arts world, one went from shock to despair to hope to new normals. With the world opening up in recent months and hopefully having put the worst of...

Srutis and Srutibheda (Part 9)

APPLICATION OF SRUTIBHEDA TO JANAKA RAGAS 4.1 Introduction  This chapter deals with the application of modal shift of tonic to janaka ragas.  The srutibheda possibilities for each janaka raga are determined using a computer program and tabulated.  The results agree...

Melodious Carnatic Vocal Recital – Report

Vid. KalavathyAvadhoot performed a Carnatic concert for Ananya as part of the monthly concert series. It was of an exalted rank soaked in melody, and well supported by Vid.Mattur Srinidhi on violin, Vid. B C Manjunath on mridanga and Vid.Bharadwaj Sathavalli on...

Ananya Nruthyollasa 70 – Report

Hazy Baanis Need Not Impact Style When three dancers, who’ve etched an individual path as performers and teachers, having learned from a few quarters, take to stage together as soloists, it is not comparisons that come to mind, but their ability to have imbibed...