Programmes of Ananya During April 2023

A Captivating Carnatic Vocal Duet Recital Vid Kanchana S  Shriranjani  & Vid Kanchana S Shruthiranjani (Kanchana Sisters) presented a Carnatic Vocal Duet Recital on 16-4-2023 at Ananya Sabhangana. They were supported by Vid Pradesh Achar on Violin,  Vid. A...

Events in Bangalore

ರಮ್ಯತೆಯ ಸಿಂಚನ- ಕಥಕ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿಯ ‘ಮಲ್ಹಾರ್’  ನೃತ್ಯವರ್ಷ -ವೈ.ಕೆ.ಸಂಧ್ಯಾ ಶರ್ಮ   ಖ್ಯಾತ ‘ಶುಭಂ’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ-ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ನಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ಉಭಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆದ ಬರ್ನಾಲಿ...

Interview with Guru Sri Mysore B. Nagaraj

Menority - Guru Sri Mysore B. Nagaraj - Shashank K Nair  Guru Sri Mysore B Nagaraj, one of the senior-most classical dancers of Bangalore is academically an engineer, occupationally an event manager, and professionally an Kathak. His talent for establishing direct...