Events in Bangalore

ರಮ್ಯತೆಯ ಸಿಂಚನ- ಕಥಕ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿಯ ‘ಮಲ್ಹಾರ್’  ನೃತ್ಯವರ್ಷ -ವೈ.ಕೆ.ಸಂಧ್ಯಾ ಶರ್ಮ   ಖ್ಯಾತ ‘ಶುಭಂ’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ-ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ನಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ಉಭಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆದ ಬರ್ನಾಲಿ...

The Making of… SHURPANAKHI

The Making of… SHURPANAKHI – The woman inside the demon – Vandana Supriya -Kavya Kasinathan Vandana Supriya Kasaravalli delved into the realms of art and dancing at a very young age. Having undergone professional training from reputed institutes like Nrityagram,...